Reklam Sözleşmesi

 

SÖZLEŞME KONUSU:

Madde 1.

Teknober Medya‘ya ait teknober.net resmi web sitesinde reklam yayınlanması işidir. Reklam verilecek yer; teknober.net web sitesinin reklam veren ile Teknober arasında yapılan mutabakat sonucu karar verdikleri ana sayfa veya diğer sayfalardır.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 2.

A) Reklam Verenin Yükümlülükleri:

1-Reklam veren kendi hazırladığı banner’in kullanılmasını isteyebilir. Veya materyallerin reklam veren tarafından karşılanması halinde Teknober Medya ekibi banner’lerin Teknober Medya tarafında belirlenmiş bedel karşılığında hazırlanmasına yardımcı olur.
2-Reklam verenler yayın dönemini (Aylık / 3 Aylık /6 Aylık / 12 Aylık) ve reklam yerini belirleyecektir.
3-Reklam alanları ve boyutları https://www.teknober.net/ adresinde belirtilmiştir. Teknober Medya reklam(banner) boyutlarında ve sayfa içindeki yerlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
4- Reklamlar EK’teki Reklam Alım İlkelerine uygun olmalıdır.
5- Reklam veren, bu sözleşme ve bundan doğabilecek hak ve yükümlülükleri hiçbir şekilde Teknober Medya‘nın izni olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
6Teknober Medya ile reklam veren arasında düzenlenecek sözleşme ve diğer evraklara ait her türlü vergi, resim, harç, fon ve diğer yükümlülükler reklam veren tarafından karşılanır.

B) Teknober’ın yükümlülükleri:

1-Her hangi bir nedenle www.teknober.net Web sitesine ulaşılamamasından dolayı Teknober Medya sorumluluk kabul etmez.
2- Reklam hizmetinin Teknober Medya‘dan kaynaklanan arıza veya yasal gerekliliklerden dolayı kesilmesi durumunda, istenirse aksama süresi kadar ek yayın süresi verilir, ya da aksayan sürelerin ücretleri geri verilir. Bu ve benzeri nedenlerle Teknober Medya‘dan ilave hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.
3- İsteklinin kendi hazırladığı reklam bannerı sözleşme tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü sonra siteye yerleştirilir.
4- Sözleşme devam ederken isteklinin kendi hazırladığı banner, önceden Teknober Medya‘ya ulaştırılması koşuluyla ve günde 1 defadan fazla olmamak kaydıyla mesai saatleri içerisinde değiştirilir.
5- Teknober Medya  içerik ve yayından doğacak aksaklıklardan sorumlu olmadığı gibi süresinden önce reklam veren tarafından kaldırılan reklamlardan dolayı herhangi bir ücret iadesi yapmaz.

MÜEYYİDELER:

Madde 3.

1- İstekli reklam faaliyetini durdurması veya sahip değiştirmesi gibi zorunlu hallerde, bir hafta önceden yazı ile bilgi vermek zorundadır.
 

YÜRÜRLÜK:

Madde 4.

Bu sözleşme imza tarihinden itibaren …..(ay/yıl) geçerli olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir.

Reklam vermek için iletişim sayfasından reklamı işaretleyerek başvurunuzu yapınız en geç 3 iş günü içinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Yukarı